Od 1 stycznia 2011 zmieniła się strona internetowa
Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu
nowy adres: www.pupzwolen.pl